Klikk for meny
Share

din trivsel og dine verdier
- vi strekker oss lengre

Seriøsitet og trygghet

Publisert: 04.02-2013

Fra 1.12.2012 er kjøp av renholdstjenester kun tillatt fra virksomheter som er offentlig godkjente (godkjenningsordning og obligatoriske ID-kort). Selskaper som søkte om godkjenning før denne fristen, driver lovlig inntil søknaden er ferdigbehandlet.

Ren Pluss ble formelt godkjent 2. februar 2013 som en av de første aksjeselskapene i bransjen.

Renholdsoverenskomsten er allmenngjort og minstelønnssatsen for renholdere fra 27.11.2014 er kr. 164,02 per time. Det er nå ulovlig å lønne renholdere under allmenngjort timesats.
Ren Pluss er tariffbundet og lønner alle sine renholdere etter renholdsoverenskomsten.

Ren Pluss har gode ansettelserutiner som sikrer at våre kunder kan føle seg trygge på hvem de slipper inn i sine lokaler.

Ren Pluss er medlem i Renholdsbransjen i NHO Service og våre renholdere er organisert i Norsk Arbeidsmandsforbund.