Klikk for meny
Share

din trivsel og dine verdier
- vi strekker oss lengre

Rengjøring & Vedlikehold AS har endret navn til REN PLUSS AS

Rengjøring & Vedlikehold AS endret foretaksnavn til REN PLUSS AS i mai 2011

Publisert: 06.06-2011

Bakgrunnen for endringen
Renholdsbransjen har de siste årene hatt en negativ utvikling og vi ønsker nå å differensiere oss kraftig fra useriøse konkurrenter ved å tydeliggjøre våre egne verdier.

Vi har ambisjoner om å være den mest seriøse, effektive og profesjonelle aktøren i renholdsbransjen og vil bruke mye krefter på å oppnå dette.

Det satt langt inne å endre navn etter snart 40 år, men vi mener vårt nye navn, logo og grafiske profil tydeligere understøtter våre verdier.

Kategori: