Klikk for meny
Share

din trivsel og dine verdier
- vi strekker oss lengre

Ren Pluss sin søknad er under behandling

Publisert: 18.09-2012

Søknaden vår om å bli godkjent i forhold til den nye offentlige godkjenningsordningen for renholdsbransjen er nå registrert i Arbeidstilsynets register med status «under behandling».

Det er et stort antall søkere og Arbeidstilsynet forventer en behandlingstid på 4-8 uker.

Først når søknaden er ferdigbehandlet og godkjent, kan vi søke om ID-kort og selskapet vil ikke være godkjent før alle kortsøknadene er behandlet og godkjent.

På grunn av lang saksbehandlingstid, både på selve søknaden og utstedelse av ID-kort, vil vi anta at en endelig godkjenning først vil være på plass i slutten av 2012.