Klikk for meny
Share

din trivsel og dine verdier
- vi strekker oss lengre

Miljø

Miljøpolitikk

Publisert: 04.06-2011

Miljøstyringssystemet vårt skal tilfredsstille kravene i ISO 14001 og aktuelle lover og forskrifter.

Vi skal gjennomføre regelmessige målinger, analyser og forbedringer samt interne revisjoner for å verifisere at styringssystemet etterleves.

Resultatdokumentasjon fra dette skal brukes i forbindelse med ledelsens gjennomgåelse.

Ledelsen forplikter seg til å bruke resultatene fra målinger, revisjoner og ledelsens gjennomgåelse til å oppnå kontinuerlig forbedring.

 

Ledelsen har ansvaret for å kommunisere målsettinger, politikk og resultater til alle ansatte i Ren Pluss.

Ren Pluss skal gjennom systematisk miljøstyring søke løsninger som kan medvirke til å redusere selskapets belastning på det ytre miljøet.

 

Det er ledelsens mål å ikke belaste det ytre miljø mer enn det som er påkrevet for å klare de oppgavene selskapet har påtatt seg.

Miljøregnskapet er basert på en analyse som har identifisert våre viktigste miljøforbedringsområder.

Vi skal oppnå våre miljømål gjennom;

  • Årlig analysere selskapets miljøregnskap og identifisere forbedringsområdene.
  • Utarbeide miljøprogram med fastlagte miljømål og aktiviteter.
  • Regelmessig oppfølging i ledelsen for å sikre gjennomføring av planlagte aktiviteter.
  • Motivere våre medarbeidere til å bidra i sitt daglige arbeid.

 

Ivar Sjølstad
Adm. direktør

Svanemerket for Rengjøringstjenester
Lisens nr 2076 0071
Svanemerket

 

Kategori: