Klikk for meny
Share

din trivsel og dine verdier
- vi strekker oss lengre

Miljø og klima

Publisert: 04.06-2011

Vårt miljøstyringssystem er sertifisert i henhold til kravene i miljøstandarden ISO 14001 og vi arbeider systematisk for å redusere vår påvirkning på det ytre miljø.
Våre miljøområder er kjemikalier, plast, strøm, pappemballasje og drivstoff.

Styringssystemet ble første gang sertifisert i 2004 og sist resertifisert i april 2014.

Ren Pluss ble 14.11.2014 Svanemerket for Rengjøringstjenester.

Vi benytter microfiber kluter og mopper, noe som reduserer behovet for kjemikalier.
På alle oppdragene våre bruker vi et doseringssystem som sikrer riktig blandingsforhold og hovedtyngden av renholdsmidler som benyttes er svanemerket.

Våre leverandører på kjemikalier og vaskeritjenester er miljøsertifiserte.

Ren Pluss er kontrollmedlem av Grønt Punkt og har etablert returordning på brukte plastflasker og -kanner.