Klikk for meny
Share

din trivsel og dine verdier
- vi strekker oss lengre

Kvalitet

Kvalitetspolitikk

Publisert: 04.06-2011

Kvalitetsstyringssystemet vårt skal tilfredsstille kravene i ISO 9001 og aktuelle lover og forskrifter.

Vi skal gjennomføre regelmessige målinger, analyser og forbedringer samt interne revisjoner for å verifisere at styringssystemet etterleves.

Resultatdokumentasjon fra dette skal brukes i forbindelse med ledelsens gjennomgåelse.

Ledelsen forplikter seg til å bruke resultatene fra målinger, revisjoner og ledelsens gjennomgåelse til å oppnå kontinuerlig forbedring.

 

Ledelsen har ansvaret for å kommunisere målsettinger, politikk og resultater til alle ansatte i Ren Pluss.

Ren Pluss skal gjennom systematisk kvalitetsstyring søke løsninger som bidrar til et stabilt høyt kvalitetsnivå og en rasjonell drift.

 

Det er ledelsens mål å oppnå høy kundetilfredshet slik at vi fremstår som en attraktiv leverandør for både eksisterende og potensielt nye kunder.

Vi skal oppnå våre kvalitetsmål ved å sikre alle kritiske prosesser gjennom et veldokumentert og levende kvalitetsstyringssystem med spesiell fokus på;

  • rekruttering, opplæring og oppfølging av våre ansatte
  • planlegging og organisering av virksomheten vår samt valg av riktig utstyr, midler og metoder
  • leveranser i overensstemmelse med inngåtte avtaler

 

Ivar Sjølstad
Adm. direktør

Kategori: