Klikk for meny
Share

din trivsel og dine verdier
- vi strekker oss lengre

Kvalitet og leveringssikkerhet

Publisert: 04.06-2011

Stort fokus på rekruttering, opplæring og arbeidsmiljø har gitt oss stabile medarbeidere, noe som er en forutsetning for å oppnå god kvalitet og leveringssikkerhet over tid.

Vi har en stor vikarpool som sikrer at vi raskt får satt inn opplærte vikarer ved fravær på våre faste renholdere.

Regelmessig kundeoppfølging og kvalitetskontroll bidrar preventivt for å unngå avvik i vår leveranse.

Avvik oppstår, men gode rutiner sikrer at vi raskt får lukket dem og iverksatt korrigerende tiltak.

Vårt kvalitetsstyringssystem er sertifisert i henhold til kravene i ISO 9001-standarden.
Styringssystemet ble første gang sertifisert i 2004 og sist resertifisert i april 2014.