Klikk for meny
Share

din trivsel og dine verdier
- vi strekker oss lengre

Helse, miljø og sikkerhet

HMS-politikk

Publisert: 04.06-2011

HMS-styringssystemet vårt skal tilfredsstille OHSAS 18001 og aktuelle lover og forskrifter.

Vi skal gjennomføre regelmessige målinger, analyser og forbedringer samt interne revisjoner for å verifisere at styringssystemet etterleves.

Resultatdokumentasjon fra dette skal brukes i forbindelse med ledelsens gjennomgåelse.

Ledelsen forplikter seg til å bruke resultatene fra målinger, revisjoner og ledelsens gjennomgåelse til å oppnå kontinuerlig forbedring.

 

Ledelsen har ansvaret for å kommunisere målsettinger, politikk og resultater til alle ansatte i Ren Pluss.

Ren Pluss skal gjennom systematisk arbeidsmiljøstyring skape et godt arbeidsmiljø hvor den enkelte medarbeider trives og er motivert.

 

Det er ledelsens mål å hindre ulykker og helseskader samt bedre arbeidsmiljøet slik at vi får redusert uønsket fravær og turnover.

Vi skal oppnå våre HMS-mål gjennom;

  • Løpende tilrettelegge for og motivere våre medarbeidere til å skape et godt arbeidsmiljø.
  • Gjennomføre vernerunder og opplæring for å forebygge belastningsskader og ulykker samt sikre at nødvendig sikkerhetsutstyr benyttes.

 

Ivar Sjølstad

Adm. direktør
Kategori: