Klikk for meny
Share

din trivsel og dine verdier
- vi strekker oss lengre

Godkjenningsordningen nærmer seg

Publisert: 21.12-2011

En endring i arbeidsmiljøloven gjør at Arbeidsdepartementet i forskrift kan gi bestemmelser om at virksomheter som tilbyr renholdstjenester må godkjennes av Arbeidstilsynet.

Hvis det blir stilt krav om slik godkjenning, vil det være ulovlig å benytte tjenester fra virksomheter uten godkjenning. Endringen i arbeidsmiljøloven trådte i kraft 16. desember 2011, og blir et nytt ledd til arbeidsmiljøloven § 4-1. Forskrift i henhold til bestemmelsen er imidlertid ikke gitt ennå, og det er først når den kommer at godkjennelse kreves.

Det forventes at den nye forskriften skal vedtas i januar 2012 og være operativ fra juni 2012.

Les mer på arbeidstilsynet.no.