Klikk for meny
Share

din trivsel og dine verdier
- vi strekker oss lengre

Godkjenningsordning for renholdsbransjen

Publisert: 27.08-2012

Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester trer i kraft 1. september.

GODKJENNINGSORDNING FOR RENHOLDSBRANSJEN
Fra 1. september 2012 skal alle renholdsvirksomheter godkjennes av Arbeidstilsynet for å kunne drive lovlig. Alle virksomheter som tilbyr eller formidler renholdstjenester må sende inn søknad om godkjenning.

Forskriften slår også fast at det er forbudt å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som ikke er godkjent.

Godkjenningsordningen har også krav om at alle arbeidstakere i godkjente renholdsvirksomheter skal bære et offentlig godkjent ID-kort på jobben. Det er kun godkjente virksomheter som kan søke om dette ID-kortet for sine ansatte. Ansatte som skal ha ID-kort, må ha gyldig oppholdstillatelse og være registrert i Arbeidstakerregisteret og Det sentrale folkeregisteret.

For å bli godkjent må virksomheten sende inn søknad og dokumentasjon til Arbeidstilsynet via nettstedet Altinn. Søknadsportalen åpner 1. september 2012.

Arbeidstilsynet vil registrere alle godkjente renholdsvirksomheter i et sentralt register som blir tilgjengelig på www.arbeidstilsynet.no (nærmere opplysninger kommer). Der vil det bli enkelt å finne ut om en renholdsvirksomhet er godkjent eller ikke. Virksomheter som har sin søknad om godkjenning under behandling vil også bli registrert i registeret.

Fra 1. desember 2012 er det kun tillatt å kjøpe renholdstjenester fra virksomhet som er registrert i Arbeidstilsynets register.

Vilkår for godkjenning
Virksomheten skal legge frem dokumentasjon som viser at virksomheten:

 • oppfyller plikten til å ha godkjent bedriftshelsetjeneste
 • oppfyller kravet om vernetjeneste, herunder har et fungerende HMS-system og har AMU og verneombud med 40 t. HMS-opplæring
 • har skriftlige arbeidsavtaler for alle grupper av ansatte i virksomheten
 • oppfyller vilkårene i forskrift om allmenngjøring av tariffavtale (renhold)
 • har yrkesskadeforsikring
 • har arbeidstakere med gyldig oppholdstillatelse
 • oppfyller registreringsplikt i offentlige registre som Enhetsregisteret, Foretaksregisteret,
  Det sentrale folkeregisteret, Merverdiavgiftsregisteret og Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret.
 • oppfyller pålagt rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker

STATUS I REN PLUSS
Ren Pluss er tariffbundet og alle renholdere får tarifflønn.

 • Ren Pluss tilfredsstiller alle kravene for å bli godkjent.
 • Ren Pluss sine ansatte tilfredsstiller kravene til å få ID-kort.

Søknad om godkjenning og ID-kort vil bli sendt så snart portalene åpner.