Klikk for meny
Share

din trivsel og dine verdier
- vi strekker oss lengre

Arbeidsmiljø og fagkompetanse

Publisert: 04.06-2011

Vi satser på å skape et trygt, godt og utviklende arbeidsmiljø og dette gir oss god stabilitet med lav turnover, lavt korttidsfravær og få ulykker og skader.

Lett utstyr og moderne maskiner reduserer belastningen på våre medarbeidere.

Vi har gode rutiner for introduksjon, opplæring, oppfølging og utvikling av medarbeidere på alle nivåer i organisasjonen.

Vårt styringssystem for helse, arbeidsmiljø og sikkerhet er sertifisert i henhold til kravene i OHSAS 18001-standarden.
Styringssystemet ble første gang sertifisert i 2004 og sist resertifisert i april 2014.