Klikk for meny
Share

din trivsel og dine verdier
- vi strekker oss lengre

Allmenngjøring av overenskomsten trer i kraft i dag

Publisert: 01.09-2011

1. september 2011 trer allmenngjøringen av overenskomsten for renholdsbedrifter i kraft.

Fra og med i dag er det innført en lovfestet minstelønn i renholdsbransjen på kr. 151,67.
Ren Pluss støtter dette fullt ut som et viktig tiltak for å rydde opp i de useriøse forholdene i renholdsbransjen.
Ren Pluss har vært tariffbundet i over 10 år og lønner allerede alle renholdere i overensstemmelse med overenskomsten, uavhengig av om de er organisert eller uorganisert.

Les mer på lovdata.no.